Εντάξτε το κατάστημά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας, εξοπλίζοντάς το με ένα ειδικά προσαρμοσμένο για την υπηρεσία αυτή Σύστημα Ταμείου της RBS και αποκτήστε κύρος, επισκεψιμότητα και νέα έσοδα, εύκολα και γρήγορα!

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

i-bank Simple Pay Spot

Μία ισχυρή συμμαχία της RBS με την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να προβούν στην εξόφληση λογαριασμών τους σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία κ.ά.), καθώς και να προμηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται με την καταβολή μετρητών, και ισόποση χρέωση του ειδικού λογαριασμού που θα τηρεί το κατάστημα λιανικής στην Εθνική Τράπεζα ή με τη χρήση της τραπεζικής κάρτας του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, το κατάστημα λειτουργεί παράλληλα και ως «Σημείο Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot».

Η RBS ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σχεδιασμού και διάθεσης ταμειακών συστημάτων, διαμόρφωσε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα μια σειρά εξελιγμένων Συστημάτων Ταμείου (κατασκευασμένων από την MAT Technology Α.Ε.), τα οποία συνδεόμενα με ασφαλή τρόπο με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, προσφέρουν προς τους καταναλωτές, όλες τις πιο πάνω δυνατότητες της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot», στα επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

Τα επιχειρηματικά οφέλη για το “Σημείο Πληρωμής” από την ένταξή του
στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot»

Αύξηση επισκεψιμότητας, διεύρυνση εργασιών και νέα έσοδα

Η καθημερινή πελατεία αυξάνεται και δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων, χωρίς επενδύσεις σε αποθέματα και χρηματοοικονομικά κόστη.

Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και κύρος

Η σηματοδότηση του καταστήματος ως εγκεκριμένου σημείου «i-bank Simple Pay Spot», του παρέχει ιδιαίτερη προβολή, με αποτέλεσμα να αποκτά κύρος και αναγνωρισιμότητα διαφοροποιούμενο από τον τοπικό ανταγωνισμό.

Ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ

Η Εθνική Τράπεζα, με την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ που διαθέτει για σύναψη συμφωνιών με οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στην παροχή της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot». Έτσι το κατάστημα, χωρίς κόστος ή προσπάθεια, διευρύνει συνεχώς το πλήθος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Γιατί να προτιμήσει ένα κατάστημα την υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot» της Εθνικής Τράπεζας από άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες;

Έκδοση νόμιμων φορολογικών αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιμολογίων, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Πλήρης διαχείριση λειτουργιών ταμείου (μετασχηματισμοί παραστατικών, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, χειριστές – βάρδιες, πώληση με barcode scanner, ακυρώσεις – επιστροφές κ.λπ.),

Εμπορική και οικονομική διαχείριση της επιχείρησης (αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, οικονομικές δοσοληψίες κ.λπ.)

Πολιτικές loyalty (πόντοι, κουπόνια, προσφορές κ.λπ.).

Παράλληλα, με τη χρήση της cloud υπηρεσίας Link4all εξυπηρετεί:

 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης “Λογιστή”
 • Απομακρυσμένο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του ταμειακού συστήματος
 • Αναφορές – Στατιστικά.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Κάθε επιχείρηση-μέλος του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» αποτελεί μέλος μιας ισχυρής κοινότητας, η οποία σε στενή συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα δημιουργεί, αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες. Αναδεικνύεται έτσι σε ένα στρατηγικό κέντρο ηλεκτρονικών συναλλαγών της περιοχής του, καθώς:

 • Η ανάπτυξη του δικτύου «ibank Simple Pay Spot» ακολουθεί, ανά περιοχή, πληθυσμιακά κριτήρια εξυπηρετούμενων νοικοκυριών και γεωγραφικής θέσης, διασφαλίζοντας έτσι σημαντική δυνητική πελατεία για κάθε σημείο.
 • Η Εθνική Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα κατάθεσης μετρητών, εκτός φακέλου, σε περισσότερα από 700 κατανεμημένα ανά την Ελλάδα ειδικά ATM. Τα χρήματα καταμετρώνται αυτόματα και πιστώνουν άμεσα τον συνδεδεμένο λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό το κατάστημα ανατροφοδοτεί τον λογαριασμό του εύκολα, γρήγορα και χωρίς απώλεια χρόνου.
 • Η απόδειξη πληρωμής προς τον πελάτη εκδίδεται, μέσω του συστήματος, από την Εθνική Τράπεζα.
 • Κάθε μέλος του δικτύου έχει τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιοκτησία του εξοπλισμού, καθώς και την εγγύηση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον η συνέχιση της λειτουργίας του, ως μέλος του δικτύου «ibank Simple Pay Spot», εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την επιλογή του ίδιου του επαγγελματία.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η διαδικασία ένταξης του καταστήματος στο δίκτυο «ibank Simple Pay Spot» είναι γρήγορη, απλή και διεκπεραιώνεται μέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της RBS και περαιτέρω:

Η επιχείρηση:

 • Ενημερώνεται, συναλλάσσεται, εκπαιδεύεται και ολοκληρώνει τη διαδικασία ένταξής του στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» μέσω ανθρώπων που γνωρίζει και έως σήμερα τον υποστηρίζουν στο ταμειακό του σύστημα.
 • Σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος, απευθύνεται και λαμβάνει άμεση υποστήριξη από τους έως σήμερα συνεργάτες του.
 • Oι κατά τόπους συνεργάτες της RBS αναλαμβάνουν να εφοδιάσουν κάθε σημείο «i-bank Simple Pay Spot» με ευδιάκριτη σήμανση, χωρίς πρόσθετο κόστος.

 

Διαθέσιμες Συναλλαγές i-bank Simple Pay Spot
Διαθέσιμες Συναλλαγές Ύδρευσης ΔΕΥΑ & Δήμοι
Οφέλη και ενδεικτικά παραδείγματα οικονομικής ανταμοιβή
Victory επιστολή προς συνεργάτες ένταξης και προϋποθέσεις iBank Simple Pay Spot

 

← Επιστροφη στην αρχικη